พศจ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น.

             นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวจันทิมา บุญจันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,755