ณะสงฆ์จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดโครงการการช่วยเหลือบรรเทาและลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดโครงการการช่วยเหลือบรรเทาและลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
    นำโดยนายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นำเครื่องอุปโภคและบริโภคถวายกับวัด ที่พักสงฆ์ ในจังหวัดยะลา

👉  โดยมีพระมหากรกฎ เขมปญฺโญ เจ้าคณะอำเภอธารโต เป็นประธาน ณ วัดคอกช้าง อำเภอธารโต จำนวน ๙ วัด 
👉 โดยมีพระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตง เป็นประธาน ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง จำนวน ๑๓ วัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,051