แบบฟอร์มขอบรรพชาอุปสมบท

image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร ส่ง สนง.พระพุทธศาสนา.docx |
เอกสารประกอบการขอบรรพชาอุปสมบท ส่งอุปัชฌาย์.docx |
เอกสาร ส่ง สนง.พระพุทธศาสนา.pdf |
เอกสารประกอบการขอบรรพชาอุปสมบท ส่งอุปัชฌาย์.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,823