บุคลากร พศจ.ยะลา

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 

 

นางสาวอมร  สะอาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

 

 

 
นายชัยธรรม  ทับเที่ยง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์   ม่วงขวัญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอภิเชษฐ์  จักรแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ
นางรุจรินทร์  จงไกรจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,831