บุคลากร พศจ.ยะลา

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 

 

นางสาวอมร  สะอาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

 

 

 
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

นายวิเชียร  ทองสีอ่อน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธนกฤต  คงสงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ชนก จิตต์มีธรรม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางรุจรินทร์  จงไกรจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,750