โครงการตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์จังหวัดยะลาและโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6/2564 โครงการตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์จังหวัดยะลาและโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5/2564 วันมาฆบูชา ประจำปี 2564 พิธีเวียนเทียน ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ พิธีเวียนเทียน ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วันมาฆบูชา ประจำปี 2564 พิธีทำบุญตักบาตร วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,270