พศจ.ยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา เข้าร่วมตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด ๑๙ แบบ Antigen test kit(ATK) ผล คือ ปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผอ.พศจ.ยะลา ให้คำแนะนำ เรื่องการจัดทำผาติกรรม​ กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา​ และเทศบาลนครยะลา พศจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการตัดเย็บผ้า ณ ศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพวัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา พศจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด(ชายแดนภาคใต้) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดไทยพัฒนาราม อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,976