นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผอ.พศจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพัฒนาอาชีพศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด(ชายแดนภาคใต้) การก่อสร้างเมรุ ณ วัดไทยพัฒนาราม อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พร้อมทั้งถวายหน้ากากอนามัย ซึ่งพระเดชพระคุณพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง มอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เพื่อนำถวายพระภิกษุ สามเณร พศจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด(ชายแดนภาคใต้) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา เป็นหน่วยประสานงานและถวายความสะดวกแก่พระภิกษุในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด(ชายแดนภาคใต้) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดรังสิตาวาส ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,817