พศจ.ยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ณ ที่พักสงฆ์ กม ๑๖ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ในวันธรรมสวนะ จังหวัดยะลา ณ วัดชมพูสถิต ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ พศจ.ยะลา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดสุนทรประชาราม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,759