นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผอ.พศจ.ยะลา ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ในวันธรรมสวนะจังหวัดยะลา ณ วัดดิตถมงคล ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ในวันธรรมสวนะจังหวัดยะลา ณ วัดศรีพัฒนาราม ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผอ.พศจ.ยะลา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระสุทิน เตชวโร ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผอ.พศจ.ยะลา ถวายความสะดวกแด่พระเดชพระคุณพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง และพระครูสมุห์ดำรง วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ซึ่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้มที่ 1

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,050