พศจ.ยะลา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัด กม ๒๖ ใน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๕ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญ วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา จัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา เข้าร่วมแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,176