น.ส.อมร สะอาด ผอ.พศจ.ยะลา เข้าร่วมพิธีร่วมถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกในโอกาสพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา น.ส.อมร สะอาด ผอ.พศจ.ยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดยะลา น.ส.อมร สะอาด ผอ.พศจ.ยะลา ลงพื้นที่ประสานงาน ณ วัดจันทร์ธาดาประชาราม อำเภอตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา น.ส.อมร สะอาด ผอ.พศจ.ยะลา เข้านมัสการพร้อมปรึกษาโครงการจิตอาสา กำลังใจพัชรธรรม ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา น.ส.อมร สะอาด ผอ.พศจ.ยะลา ลงพื้นที่พบปะ ชี้แจง เรื่องการเช่าที่ดินของวัด และการใช้ที่ดินป่าไม้ ณ วัดวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,871