ร่วมพิธีรดน้ำศพและพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายประถม ทิพย์มณเทียร อดีตข้าราชการบำนาญ ณ วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพพระสมุห์จักรภพ จกฺกภโว ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ ฯ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ เข้าร่วมสรงน้ำพระสมุห์จักรภพ  จกฺกภโว ณ ศาลาฉวานุเคราะห์ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเกิดความเสียหายและผลกระทบกับวัด พระภิกษุ สามเณร ในอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,600