พศจ.ยะลา ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเบตง ร่วมแจกของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ย้อนหลัง และลงพื้นให้กำลังใจกับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการเบิกเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และพัฒนาวัด (ชายแดนภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดจันทร์ธาดาประชาราม ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัรชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา พศจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยังยืนตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมพิกุล พศจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมภาค ๑๘ สัญจร ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค ๑๘ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,590