พศจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ณ วัดรังสิตาวาส ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พศจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ในวันธรรมสวนะจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ณ วัดหลักห้า ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อุดหนุนวัดที่จัดกิจกรรมตามหลัก “บวร” ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดยะลา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,422