พศจ.ยะลา เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ พศจ.ยะลา เข้าร่วมการถ่ายทำประวัติความเป็นมาของวัดและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ณ วัดสุนทรประชาราม ตำบลกาบูยอเกาะอำเภอรามัน จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการคำเนินงานคามแผนแม่บทภายใด้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะล จังหวัดยะลา พศจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พศจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ณ ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,567