พศจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ในวันธรรมสวนะจังหวัดยะลา ณ วัดวาลุการาม ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ในวันธรรมสวนะ จังหวัดยะลา

คณะเจ้าภาพประกอบด้วย

- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา (หัวหน้าคณะ)

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

ณ วัดวาลุการาม ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,015