นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผอ.พศจ.ยะลา ให้คำแนะนำ เรื่องการจัดทำผาติกรรม​ กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา​ และเทศบาลนครยะลา

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และนายธนกฤต คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา​ และเทศบาลนครยะลาเข้าร่วมปรึกษา หารือ เรื่องการจัดทำผาติกรรม​ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร ๒ ชั้น ๒ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,971