พศจ.ยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

             วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดยะลาจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดยะลา โดยมีพระเดชพระคุณพระโสภณธรรมมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา ประธานฝ่ายสงฆ์

              นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ประธานฝ่ายฆราวาส ประธานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,935