พศจ.ยะลา ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ณ ศาลาการเปรียญ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายธนกฤต คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด (ชายแดนภาคใต้ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ วัด และเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์ พระอารามหลวง ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ วัด   ณ ศาลาการเปรียญ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธาน พร้อมเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,830