พศจ.ยะลา จัดประชุมการพิจารณาการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนสมทบจัดสร้างอาคารปฎิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นายธนกฤต คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการพิจารณาการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนสมทบจัดสร้างอาคารปฎิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธาน คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,817