พศจ.ยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา

วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในการนี้นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และนายวิเชียร ทองสีอ่อน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,640