พศจ.ยะลา เข้าร่วมพิธีถวายไฟ พระฤกษ์ประทาน ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายธนกฤต คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายไฟพระฤกษ์ประทาน ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แด่เจ้าคณะจังหวัดยะลา รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง โดยมีพระราชปัญญามุนี  เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอำนาจ  ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส  ทั้งนี้เพื่อนำไฟพระฤกษ์ไปใช้สำหรับจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ  แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่ ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,607