กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๓๐ น. จังหวัดยะลา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีพระครูวรพุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และพุทธศาสนิกชน ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
         ในการนี้นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานในพิธีตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

#เนื่องจากมีสถานการณ์ความไม่สงบทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้องแต่พิธีการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย🙏


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,947