กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๓๐ น. จังหวัดยะลา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

         ในการนี้นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายธนกฤต คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวพิมพ์ชนก จิตต์มีธรรม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ แล้วเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานในพิธีตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

 

#เนื่องจากมีสถานการณ์ความไม่สงบทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้องแต่พิธีการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย🙏


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,972