พศจ.ยะลา เข้ากราบขอพร เนื่องเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา โดยนางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้ากราบขอพร เนื่องเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ จาก.....

🙏 พระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน

🙏 พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม

🙏 พระสิริปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอยะหา – กาบัง เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,595