พศจ.ยะลา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงฉลองศาลหลักเมืองยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

                              วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๐ น. นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และนายวิเชียร ทองสีอ่อน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงฉลองศาลหลักเมืองยะลา

                              โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลหลักเมืองยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,607