พศจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมภาค ๑๘ สัญจร ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค ๑๘ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และนายวิเชียร ทองสีอ่อน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมภาค ๑๘ สัญจร ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค ๑๘ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี และนราธิวาส ณ วัดหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธาน คณะสงฆ์ภาค ๑๘ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,640