พศจ.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการเบิกเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และพัฒนาวัด (ชายแดนภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดจันทร์ธาดาประชาราม ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอมหมายให้นายธนกฤต คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวิเชียร ทองสีอ่อน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการเบิกเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และพัฒนาวัด (ชายแดนภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมถวายกำลังใจแด่พระภิกษุอาพาธ ณ วัดจันทร์ธาดาประชาราม ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,875