พศจ.ยะลา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.

                    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดประชุมสำนักงาน เนื่องจากมีภารกิจเข้ามาอย่างต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมอบหมายภารกิจ หน้าที่ปฏิบัติติหลักให้กับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ชี้แจงรายละเอียดงาน เพื่อให้บุคลากรเข้าใจงานสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามงบประมาณในการเบิกจ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,784