พศจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมผาติกรรม การขอใช้ที่ดินวัดเวฬุวันเพื่อใช้เป็นทางเข้า - ออก ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขคเทศบาลนครยะลา ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

                     นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ ม่วงขวัญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แนวทางการขอใช้ที่ดินวัดเวฬุวันเพื่อใช้เป็นทางเข้า - ออก ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขคเทศบาลนครยะลา

                   โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา/เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา สำนักงานเทศบาลนครยะลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,760