พศจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาศาสนาและพหุวัฒนธรรม ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดยะลา

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

              นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาศาสนาและพหุวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน บูรณาการร่วมกัน ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,773