ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อุดหนุนวัดที่จัดกิจกรรมตามหลัก “บวร” ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดยะลา

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นายวิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อุดหนุนวัดที่จัดกิจกรรมตามหลัก “บวร” ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดยะลา โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระเดชพระคุณพระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ธ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ (วอร์รูม) ชั้น ๓ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,592