พศจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดตรีมิตร อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์  วันกุมภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายธนกฤต  คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ในวันธรรมสวนะจังหวัดยะลา

  คณะเจ้าภาพประกอบด้วย

  - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

  - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2

  - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา

  ณ วัดตรีมิตร ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,248