โครงการตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์จังหวัดยะลาและโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดประชุมโครงการตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์จังหวัดยะลาและโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณพระโสภณธรรมมุณี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พร้อมเจ้าอาวาสวัดในอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายวิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ณ วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,194