นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผอ.พศจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพัฒนาอาชีพศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพัฒนาอาชีพศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิโรธสังฆาราม/ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยมีพระเดชพระคุณพระโสภณธรรมมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา/เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,062