พศจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยังยืนตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมพิกุล

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยังยืนตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,592