พศจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ในวันธรรมสวนะจังหวัดยะลา ณ วัดดิตถมงคล ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ในวันธรรมสวนะ จังหวัดยะลา ณ วัดดิตถมงคล ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

คณะเจ้าภาพประกอบด้วย

👉 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา (หัวหน้าคณะ)

👉 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

👉 แขวงทางหลวงชนบทยะลา

👉 สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

👉 เทศบาลเมืองสะเตงนอก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,930