พศจ.ยะลา เข้าร่วมพิธีลาสิกขา ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดยะลา

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
      วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จัดพิธีลาสิกขาในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระสังฆาธิการ และนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 
👉 ในการนี้ นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายนายชัยธรรม ทับเที่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เข้าร่วมพิธีฯ และปฏิบัติศาสนพิธี พร้อมทั้งถวายความสะดวก แด่คณะสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ
  🙏 ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสภณธรรมมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระปลัดศิจะพรรณ  สุธฺมโม เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระภิกษุ และเจ้าหน้าที่สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดยะลา อำนวยความสะดวกสถานที่ ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 129,390