ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อุดหนุนวัดที่จัดกิจกรรมตามหลัก “บวร” ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดยะลา

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นายวิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อุดหนุนวัดที่จัดกิจกรรมตามหลัก “บวร” ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดยะลา โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระเดชพระคุณพระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ธ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ (วอร์รูม) ชั้น ๓ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,429