จังหวัดยะลาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย

พุทธศาสนิกชนชาวยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสาร์แรก ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม2563
 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายวิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา (ประธานฝ่ายฆาราวาส) นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย  ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  โดยมี พระโสภณธรรมมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา/เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม (ประธานสงฆ์) และพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
         ทั้งนี้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย  ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สนองแนวทางตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ให้ประสานไปยังจังหวัดต่าง ๆ เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์โดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะเริ่มวันเสาร์แรก ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เสาร์ที่ 14 ,21,28 และเสาร์วันที่ 5 ธันวาคม 2563  ในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2271