เข้าร่วมรับฟังสรุปผลประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและไทยพุทธ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นายวิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายธนกฤต คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังสรุปผลประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและไทยพุทธ โดยมีพลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ปัตตานี, นราธิวาส, และสงขลา) วัฒนธรรมจังหวัด(ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, และสงขลา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2272