พศจ.ยะลาเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ธรณีสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นายวิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และนายธนกฤต คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ธรณีสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือการดำเนินการส่งข้อมูล วัด/สำนักสงฆ์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวน โดยมีพลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2277