พศจ.ยะลา ประชุมสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดประชุมสำนักงาน เรื่องของการรับมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากท่าน ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวางแผนการตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก สอบระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามงบประมาณในการเบิกจ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,567