คณะสงฆ์จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดโครงการการช่วยเหลือบรรเทาและลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดโครงการการช่วยเหลือบรรเทาและลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
    โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด พร้อมถวายเครื่องอุปโภคและบริโภคกับวัด ที่พักสงฆ์ ในจังหวัดยะลา
👉 อำเภอเมืองยะลา จำนวน ๑๙ วัด
👉 อำเภอยะหา - กาบัง จำนวน ๕ วัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,054