คณะสงฆ์จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดโครงการการช่วยเหลือบรรเทาและลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดโครงการการช่วยเหลือบรรเทาและลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
    นำโดยนายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นำเครื่องอุปโภคและบริโภคถวายกับวัด ที่พักสงฆ์ ในจังหวัดยะลา

👉  โดยมีพระครูโสภณสุตาธร เจ้าคณะอำเภอรามัน เป็นประธาน ณ วัดสุนทรประชาราม อำเภอเมืองรามัน จำนวน ๕ วัด 
👉 โดยมีพระครูพิศาลประชาทร เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา เป็นประธาน ณ วัด กม ๒๖ ใน อำเภอบันนังสตา จำนวน ๑๓ วัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,058