นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผอ.พศจ.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดที่จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต) ที่จัดตั้งตามระเบียบมหาเถรสมาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดที่จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต) ที่จัดตั้งตามระเบียบมหาเถรสมาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ณ ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,057