พศจ.ยะลา เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นำโดยนางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

   โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดยะลา /เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสังฆาธิการจังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจากนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานฝ่ายฆราวาส ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

   ในการนี้ นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ และปฏิบัติศาสนพิธี พร้อมทั้งถวายความสะดวก แด่คณะสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ

  🙏 ได้รับความเมตตาจากพระครูวรพุทธาภิรักษ์ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา/เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง

  🙏 พระใบฎีกาจิราวัฒน์ อกฺกปญฺโญ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลาอำนวยความสะดวกสถานที่ ในครั้งนี้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,831