พศจ.ยะลา เข้าร่วมการบูรณาการงบประมาณแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านพระพุทธศาสนาฯ ณ ห้องประชุม ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

    นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอภิเชษฐ์  จักรแก้ว นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ เข้าร่วมการบูรณาการงบประมาณแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านพระพุทธศาสนาฯ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

          โดยมีพลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า/เลขาธิการศูนย์พัฒนาและ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้/นายกสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,831