พศจ.ยะลา ประชุมขับเคลื่อนงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิถีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. 

     นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิถีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา โดย นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายชัยธรรม ทับเที่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น ๑ อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,858