พศจ.ยะลา พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

     นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ทางเทศบาลนครยะลาได้จัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา คณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วม  ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธี พระครูวรพุทธาภิรักษ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ ได้นำคณะสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นได้ประธานในพิธี นำส่วนราชการเทเทียนพรรษาในเบ้าหล่อเทียน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา โดยหลังเสร็จพิธี ประชาชนและผู้เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมเทเทียนลงในเบ้าสู่การหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นเทียนพรรษาแก่วัด ๑๗ แห่ง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา 

    ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอภิเชษฐ์  จักรแก้ว นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ เข้าร่วม ณ บริเวณสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,858