พศจ.ยะลา ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

  คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะที่ ๑ จัดประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี พระสิริปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอยะหา - กาบัง / เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายเกียรติศักดิ์   มณีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

    ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา โดย นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายชัยธรรม ทับเที่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว   

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,858