พศจ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ ฯ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายธนกฤต คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ ฯ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,596