สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา บันทึกคลิปวีดีโอให้โอวาทและให้พรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ "คนดีศรียะลา พรรษานี้ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๔ ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายธนกฤต คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมดำเนินงานและถวายความสะดวกแด่พระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา ในการบันทึกคลิปวีดีโอให้โอวาทและให้พรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ "คนดีศรียะลา พรรษานี้ งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๔ ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งโครงการดังกล่าวจังหวัดยะลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จัดทำขึ้นเพื่อเชิญชวนข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ให้งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อสุขภาพกาย-ใจ ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,028