พศจ.ยะลา เป็นหน่วยประสานงานและถวายความสะดวกแก่พระภิกษุในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายพิพัฒน์  บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยประสานงานและถวายความสะดวกแก่พระภิกษุในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ในโครงการวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีพระภิกษุเข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทานในครั้งนี้ รวม ๗๒ รูป

🙏 ขออนุโมทนาบุญแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ทหาร เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,015